Banner
08:51, 07/12/2019
Năm 2019 đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của lĩnh vực công nghệ như sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới di động thế hệ thứ 5, chuỗi khối (blockchain), máy tính lượng tử...