Banner
16:36, 06/12/2019
Chiều 6-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu thảo luận, thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.