Banner
16:15, 06/09/2019
Sáng ngày 6/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa 2019-2021.